Telefon Kabel – přehled nabídky VOJP

Ceny volání

Čísla sítě operátora a propojených sítí zdarma
Zelené linky 800 zdarma
Tísňová volání zdarma
Pevná síť ČR ostatní – špička 0,49 Kč bez DPH 0,59 Kč s DPH
Pevná síť ČR ostatní – mimo špičku 0,25 Kč bez DPH 0,30 Kč s DPH
Mobilní sítě ČR 0,82 Kč bez DPH 0,99 Kč s DPH

Poznámka: špička (pracovní dny od 7.00 do 19.00)

Měsíční poplatky

Poplatek za aktivní účet zdarma
Poplatek za veřejné číslo 1,00 Kč bez DPH 1,19 Kč s DPH

Jednorázové služby

Zapojení a aktivace služby Telefon Kabel 1 * Kč

Příslušenství

Telefonní kabelový modem (jedno zařízení i pro připojení k Internetu) – vratná záloha 290 * Kč

Víte, že…

 • Váš účet je pod kontrolou, přehled Vašich hovorů a další informace můžete sledovat kdykoliv a kdekoliv pomocí přehledného webového rozhraní.
 • S VOJPem žádný hovor nezmeškáte! Informace o zmeškaných hovorech najdete přímo ve Vašem e-mailu!
 • S VOJPem můžete volat na pevné linky a mobilní telefony v ČR i po celém světě
 • Na rozdíl od Skype nikdo nevyužívá Váš počítač ani Vaše připojení k internetu.
 • S VOJPem dostanete vlastní číslo a všichni se Vám na něj dovolají
 • VOJP je garantovaná služba, Klientský servis se o Vás stará
 • Vaše VOJP číslo se zobrazí volanému účastníkovi.
 • S VOJPem se dovoláte na linky tísňového volání
 • * Tyto výhody služby Telefon Kabel v síti KABEL servis Praha získáváte pouze při aktivaci služby společností KABEL servis Praha, spol. s r.o.
 • *: Služba Telefon Kabel je určena především pro zákazníky KABEL servis Praha spol. s r.o., tj. koncové uživatele služby vedené pod obchodním názvem Internet Kabel. Aktivace účtu za 1 Kč s DPH a cena příslušenství dle tohoto ceníku platí pouze při aktivaci služby společností KABEL servis Praha, spol. s r.o. U aktivovaných standardních účtů služby Telefon Kabel je užívána sekundová tarifikace (1+1) od první sekundy hovoru. Ceny za volání uvedené v tabulce jsou pro přehlednost přepočteny na cenu za jednu minutu hovoru, účtována je však pouze částka odpovídající počtu provolaných vteřin. Klesne-li u aktivovaného standardního účtu po zaúčtování měsíčního paušálu (za účet a za čísla) zůstatek pod 0,00 Kč, bude účet dočasně deaktivován, aby záporný zůstatek nenarůstal. Zapůjčení telefonního modemu, aktivace a změny služby Telefon Kabel zajišťuje KABEL servis Praha spol. s r.o. Provoz telefonních služeb zajišťuje TKR Jašek, s.r.o., Nádražní 628 , Rožnov pod Radhoštěm, včetně uzavírání smluv s koncovými uživateli služby a přidělováním geografických telefonních čísel ze svého rozsahu. Podrobný ceník telefonních hovorů a služeb najdete na www.vojp.cz. Pro aktivaci služby Telefon Kabel v síti KABEL servis Praha je nutné mít zřízenu kteroukoliv ze služeb připojení k internetu Internet Kabel, kromě služeb Internet Kabel 128, Kabel 256, Internet Kabel 256,Kabel 512 a Kabel 1M. Službu Telefon Kabel nelze aktivovat ke službě Internet Kabel 128, Kabel 256, Internet Kabel 256, Kabel 512 a Kabel 1M. Ceny jsou včetně DPH a jsou platné od 1. 12. 2015.
 • Kompletní Ceník telefonování přes internet si můžete stáhnout ve formátu PDF.