Podpora – časté otázky – Televize

Ještě nemám zřízenou kabelovou přípojku. Jakým způsobem se dostane kabel do bytu?
V případě, že není ve Vašem bytě již kabelová přípojka vybudovaná v rámci výstavby objektu, náš technik protáhne koaxiální kabel pojistkovou skříní nebo malým provrtaným otvorem z rozvaděče na chodbě domu . V bytě je 6mm koaxiální kabel volně tažen (po kraji místnosti, např. pod kobercem) až k místu instalace kabelové zásuvky. V případě, že již je ve Vašem bytě vybudovaná hvězdicová kabelová přípojka v rámci výstavby objektu, provedeme pouze aktivaci (zapojení) přípojky na objednanou službu. Montáž další kabelové zásuvky, případně uložení kabelu do lišt, se provádí za příplatek a je nutné je předem objednat.
Kabelová televize šíří také rádia. Jak je mohu přijímat?
Příjem rozhlasových stanic po kabelu je možný z druhého výstupu účastnické zásuvky. Pro zapojení je nezbytný nejen dobře stíněný koaxiální kabel (můžete si objednat u naší společnosti), ale také dobrý přijímač (tuner) s anténním vstupem. Jde většinou o vstup IEC-M.
Co mám dělat, zjistím-li, že nejde signál kabelové televize?
Nejdříve doporučujeme prověřit, zda nemáte vypadlý kabel ze zásuvky, zda jde v domě elektřina a zeptat se sousedů, zda se stejný problém nevyskytuje i na jejich televizním přijímači. Pokud je zásuvka a televizní přijímač v pořádku a signál přesto nejde, kontaktuje nás na : info@kabelservis.cz nebo na tel.: 602 253 207
Jak změnit programovou nabídku, či zrušit službu?
Programovou nabídku je možné změnit (nejméně na jeden kalendářní měsíc) nebo zrušit službu, vždy do 14-tého dne předchozího měsíce. Změnu (zrušení služby) prosíme zaslat písemně, nejlépe na : info@kabelservis.cz nebo faxem na tel.: 226 210 111, či poštou na naší adresu uvedenou na Smlouvě o poskytování služeb. Změna programové nabídky (zrušení služby) je zdarma.
Jakým způsobem mohu platit za služby?
Přes sdružené inkasní platby obyvatelstva - SIPO, kdy od nás získáváte slevu na platbě za naše služby nebo převodem z bankovního účtu.
Co je to SIPO?
SIPO je obstaravatelskou činností, kterou Česká pošta, s.p., poskytuje na základě smlouvy pro partnerské organizace. Jedná se o měsíční inkaso pravidelně se opakujících plateb obyvatelstva. Slouží například k úhradě nájemného, plateb za dodávky elektrické energie, plynu, rozhlasových a televizních poplatků, dále telekomunikačních poplatků (kabelová televize), předplatného tisku apod. Zájemci o službu SIPO mohou požádat o přidělení spojovacího čísla na kterékoli poště. Pro získání spojovacího čísla vyplňte prosím formulář https://www.ceskaposta.cz/documents/10180/282551/P13_SIPO---zadost.pdf/eb39b011-3ac5-4bbe-9787-f86461ba65aa a doručte jej osobně na kteroukoliv poštu, kde spojovací číslo obdržíte na počkání. Formulář též získáte na kterékoli poště. Více informací na https://www.ceskaposta.cz/sluzby/platebni-a-financni-sluzby-cr/sipo
Co potřebuji pro příjem digitálních programů?
Pro příjem kabelového digitálního vysílání je nutné mít televizor, set-top-box nebo DVD – rekordér vybaven digitálním tunerem DVB-C a šachtou pro CAM dekódovací modul pro příjem kódovaných programů. Pro příjem HD programů také navíc dekodérem MPEG4. Digitální televize je v kabelové síti vysílána pouze ve formátu DVB-C (TV přijímače a set-top boxy pouze s DVB-T tunerem nejsou použitelné pro kabelové připojení).