Podpora – dokumenty

Rozhraní veřejné komunikační sítě
Nastavení síťového připojení pro Windows
HD set-top-box Intek
Ceník kabelové televize Televize Kabel platný od 1. 6. 2015
Ceník připojení k internetu Internet Kabel platný od 1. 6. 2015
Ceník telefonování Telefon Kabel platný od 1. 6. 2015
Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací šíření rozhlasového a televizního signálu po vedení platné od 1. 11. 2005
Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací přístupu k síti Internet platné od 1. 11. 2005
Ceník kabelové televize Televize Kabel platný od 1. 12. 2015
Ceník připojení k internetu Internet Kabel platný od 1. 12. 2015
Ceník telefonování Telefon Kabel platný od 1. 12. 2015
Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací KABEL servis Praha spol. s r.o. a FixPro z. s.
Smlouva Internet
Prohlášení o zpracování osobních údajů zákazníků společnosti KABEL servis Praha spol. s r.o.
Ceník připojení k internetu v síti TKR KABEL servis Praha, spol. s r.o. platný od 1. 1. 2021
Specifikace služeb Poskytovatele KABEL servis Praha spol. s r. o. platný od 1. 1. 2021
Specifikace služeb Poskytovatele KABEL servis Praha spol. s r. o. a FixPro,z.s.
Ceník kabelové televize v síti TKR KABEL servis Praha, spol. s r.o. platný od 1. 1. 2021
Smlouva televize
Ceník připojení k internetu Internet Kabel platný od 1. 4. 2023
Specifikace služeb Poskytovatele KABEL servis Praha spol. s r. o. od 1. 4. 2023