Podpora – dokumenty

Rozhraní veřejné komunikační sítě
Nastavení síťového připojení pro Windows
HD set-top-box Intek
Ceník kabelové televize Televize Kabel platný od 1.6.2015
Ceník připojení k internetu Internet Kabel platný od 1.6.2015
Ceník telefonování Telefon Kabel platný od 1.6.2015
Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací šíření rozhlasového a televizního signálu po vedení platné od 1. 11. 2005
Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací přístupu k síti Internet platné od 1. 11. 2005
Ceník kabelové televize Televize Kabel platný od 1.12.2015
Ceník připojení k internetu Internet Kabel platný od 1. 12. 2015
Ceník telefonování Telefon Kabel platný od 1. 12. 2015